Dagens skandinaviska artikel den 30 Augusti

August 30th, 2013
Dagens skandinaviska artikel

Kylie Minogue (f. 1968) er ein australsk songar, låtskrivar og skodespelar. Ho slo gjennom som musikar i 1987 med songen «I Should Be So Lucky», og regjerte på hitlistene på slutten av 1980-talet. Før ho slo igjennom som songar hadde ho livnært seg som skodespelar i den australske såpeoperaen Neighbours.

 

Källa: Wikipedia

Sommar

May 8th, 2013

Sommar är en årstid som definieras enligt ett antal olika perspektiv, bland annat kalendariskt, astronomiskt och meteorologiskt

Field_Hamois_Belgium_Luc_Viatour 250px-Nordisk_sommarkväll_(1889-1900),_målning_av_Richard_Bergh

.. .. .. ..

Källa: Wikipedia

Högtid

May 7th, 2013

Högtid är ett tillfälle när man bryter vardagens sysslor för att fira något. Högtider finns i alla kulturer och har funnits under alla tider. Många av högtiderna är tämligen universella medan andra har mer koppling till religion och eller kultur/land.

 

Källa: Wikipedia

Påsken

April 30th, 2013

Påsken är den viktigaste högtiden under det kristna kyrkoåret. Den kristna påsken är till sin natur, både genom händelser och tidpunkten när den infaller, kopplad till den judiska påsken. Högtidens svenska namn kommer också från dess hebreiska namn “פֶּסַח” (pesach), vilket betyder “passera” eller “gå förbi” och tydligast pekar på den judiska innebörden av högtiden.

Gemensamma regler inom kristendomen för att bestämma vilken kalenderdag påskdagen infaller på anses av tradition ha uppstått vid det första konciliet i Nicaea år 325. Regeln säger att påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som infaller på eller efter 21 mars. I Sverige har samma regler använts för att bestämma när påsken infaller sedan 1844.

untitled

Källa: Wikipedia

Midsommar

April 29th, 2013

Lite historia om Midsommar.

 

Midsommareld är en urgammal tradition på många håll, bland annat i Finland.

Nyhedniskt firande av Ivan Kupala, midsommar, i Polen (2009)

Hedniskt midsommarfirande

Sett ur astronomisk synvinkel är en närliggande dag till dagens midsommardag det dygn som har den längsta dagen, sommarsolståndet. På de nordligaste breddgraderna, det vill säga norr om norra polcirkeln, går solen inte ens ner under horisonten och det är ljust dygnet runt.

Eftersom det finns flera stenmonument som visar att människor i flera tusen år kunnat bestämma vid vilken tidpunkt sommarsolståndet inträffar är det troligt att någon form av firande förekommit kring midsommar långt tillbaka i tiden. Sommarsolståndet på norra halvklotet var den första dagen på årets tredje kvartal, (i gamla tiders solkalendrar). Övriga högtidsdagar var nyåret vid vårdagjämningen, halvåret höstdagjämningen, det sista kvartalet vintersolståndet och de däremellan liggande åttondelarna.

Under nordisk bronsålder förekom i Sverige soldyrkan. Vissa av de danser och riter som tros ha ägnats åt att fira solen finns bevarade på hällristningar. Exakt hur firandet av sommarsolståndet gick till finns det få källor om, men det troliga är att det varit i form av offerfester i fruktsamhetens tecken, på många sätt motsvarande första maj-firandet i andra västeuropeiska länder. Dock är uppgifterna om förekomsten av midsommarblot ”sporadiska och tveksamma”.

De äldsta bevarade skrifterna som nämner midsommarfirandet i Norden är de isländska kungasagorna från 1200-talet. Där skrivs det om Olav Tryggvason och står att läsa: “Han avskaffade offerölen och satte i stället med folkets instämmande högtidsöl vid jul, påsk, midsommar och Mikaeli.”

Kristet midsommarfirande

Den kristna kyrkan knöt på 300-talet tidpunkten för midsommarfesten till den helige Johannes döparens dag den 24 juni (Johannes föddes enligt Lukasevangeliet sex månader före Jesus och firas därför sex månader före jul).

På flera språk kallas helgen för Johannesdagen eller Sankt Hans, men på svenska med flera språk kallas den alltjämt midsommar. I Svenska kyrkans kyrkoår har tidigare midsommardagen och Johannes döparens dag firats på samma dag. Detta ändrades dock 2003 då Johannes Döparens dag flyttades till söndagen efter midsommardagen. Detta innebar att midsommardagen fick temat Skapelsen i den nya Den svenska evangelieboken.

Konflikt mellan folkligt firande och kyrkan

På 1300-talet sökte nunnorna i nuvarande Sko kloster tillstånd att anordna folkliga fester i samband med midsommar. Anledningen var troligtvis att få bukt med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder samt skamlösa visor.

Det folkliga firandet ledde 1425 till att ärkebiskop Johannes i Lund förbjöd midsommarvakor. Kyrkan försökte att få det folkliga firandet till att bli ett firande av Johannes döparen, men lyckades sämre med det än vad man lyckats med jul och Jesu födelse.

 

Källa: Wikipedia

Camping

April 26th, 2013

Camping är en variant av turism där man bor i tält, husvagn, husbil, stugby eller liknande, men inte på hotell, vandrarhem eller under bar himmel. Vanligen färdas campingturisten med motorfordon, cykel, eller båt. Om man bor under bar himmel, vandrar till fots eller färdas med kanot, brukar man i stället tala om hajk.

 

Källa: Wikipedia

Lagens änglar

April 25th, 2013

Lagens änglar (19861994) är en amerikansk TV-serie om ett advokatkontor i Los Angeles. Serien handlar om en advokatbyrå i Los Angeles, McKenzie, Brackman, Cheney and Kuzak och om de fall som advokaterna sysslar med.

Serien skapades av den flitige manusförfattaren Steven Bochco. Efter tre år tog David E. Kelley över som huvudförfattare. Serien var banbrytande och kallades “världens första intelligenta TV-serie”. I USA sändes det av NBC på torsdagkvällar, en tid som serien tog över efter Spanarna på Hill Street och som därefter övertogs av Cityakuten.

I Sverige började serien sändas av Sveriges Television på hösten 1987 på fredagar.

 

Källa: Wikipedia

Ekonomi

April 24th, 2013

 

 

Mynt av varierande ursprung

Ekonomi (från gr. oikos, “hus” och nomos, “lag”) är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi (dessa heter på engelska economics respektive business administration alternativt business and management studies).

 

Källa: Wikipedia

Ekonomi – Tyskland

April 24th, 2013

Tyskland är ett av världens rikaste länder med en framgångsrik industri. Tyskland var år 2008 världens största exportnation, och världens tredje största ekonomi. Många företagskoncerner finns inom kemi-, elektronik-, finans- och energi-sektorerna. Tysklands starkaste tillväxtregioner är Baden-Württemberg, Hessen och Bayern. Regionalstöd riktas främst till östra Tyskland (forna DDR) samt krisdrabbade delar av Ruhrområdet som sedan 1970-talet genomgått stora omstruktureringar. Tyskland har en av de högsta lönenivåerna i EU och med en stark löneutveckling de senaste decennierna.

 

200px-Skyline_Frankfurt_2011-01Källa: Wikipedia

Regeringsdistriktet Münster

April 23rd, 2013

Regeringsdistriktet Münster ett av det fem regeringsdistrikten i Nordrhein-Westfalen. Distriktshuvudstaden är Münster.

Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westfalia_svg

 

Geografi

Regeringsdistriktet ligger i den norra delen av Nordrhein-Westfalen. Distriktet gränsar till Regierungsbezirk Detmold i öster, Regierungsbezirk Arnsberg i söder och Regierungsbezirk Düsseldorf i sydväst. I väster så gränsar det till Nederländerna och i norr till Niedersachsen.

Administrativ Indelning

Regeringsrepubliken är indelad i fem distrikt (Kreis). I dessa fem distrikten finns det totalt 75 st kommuner. Det finns tre distriktsfria städer (Kreisfreie Städte).

 

Källa: Wikipedia